01 april 2008

Revolutionen är här

Det här är utan tvekan det mest revolutionerande kampanjverktyg som någonsin fötts i en valrörelse.

Jag har tidigare skrivit om hur valet 2008 ser ut att bli det första YouTube-valet, men också det första val i vilket de politiska kandidaterna och kampanjerna på allvar tappar makten och kontrollen över sitt eget varumärke. PR-konsulten och USA-kännaren Niklas Nordström var en av dem som först fick upp mina ögon för den här trenden när jag intervjuade honom för Dagens Medias räkning.

Det här kommer vända upp och ned på mycket av det som vi i dag tar för givet inom både politisk och traditionell marknadsföring, såväl i USA som i Sverige. Diskussionen är inte ny, det är jag den första att instämma i, men votervoter.com erbjuder ett verktyg som i händerna på rätt personer är att likställa med politisk dynamit. De bombkastande anarkisterna i 1800-talets Ryssland har fått sin nutida tv-anpassade efterföljare i USA.

YouTube-val i all ära, det är ändå de traditionella tv-bilderna som intar den mest centrala rollen i alla stora nationella valkampanjer i USA. Vid ett flertal tillfällen har kraftfulla reklamfilmer som underskattats av motståndaren och/eller den angripna parten fällt flera presidentkandidater i amerikanska val.

Och då kommer som sagt var votervoter.com vars mål är som sajten själv beskriver det: "Leverage the power of television to support your cause".

Om jag vore en amerikanska politisk kampanjstrateg skulle jag ta mig en riktigt rejäl funderare på vad det här kan innebära för mina uppdragsgivare och de politiska kampanjer jag arbetar för. Enkelt uttryckt handlar en modern politisk valkampanj om att leverera rätt budskap vid rätt tillfälle i rätt mediekanal till rätt mottagare. Och i de nationella presidentvalen i USA är utan tvekan tv-reklamen den mest centrala mediekanalen och budskapsbäraren av dem alla.

Tidigare hade kampanjerna och deras mediestrateger, som oftast var den viktigaste personen i kampanjstaben bredvid kampanjstrategen själv, ett exlusivt inflytande över detta kraftulla vapen.

Men det har de som sagt var inte längre. (Titta på tv-inslaget om votervoter.com och intervjun med skaparen av den i MSNBC). Betänk sedan vad rätt reklamfilm i rätt delstat vid rätt tillfälle kan göra för att avgöra valutgången. År 2000 vann George Bush den yngre delstaten Florida med 537 röster över motståndaren Al Gore. 537 röster! Ta en stund och fundera över vad en slagkraftig användargenererad politisk reklamfilm placerad i prime-time i en populär Floridastation skulle ha kunnat betyda för valutgången. Ta sedan och vänd på myntet och fundera över vad en välmenande men tafflig och missriktad reklamspot skulle kunna betyda för en kampanj i en stenhård och hårfint jämn fajt.

Vore jag politisk amerikansk kampanjstrateg skulle jag vara livrädd för vad det här kan ställa till med i händerna på en spenderglad hyfsat tät och politisk aktiv halvgalen frifräsare som är övertygad om att han eller hon gör någonting gott för sin kandidat, när det i själva verket kan vara just hans eller hennes välmenande klunserier som tippar över vågskålen i motståndarens favör.

Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: