30 mars 2008

Best of Dagens Nyheter II

Offentliga Affärers serie Best of fortsätter med ytterligare en artikel av Per Ahlmark på DNs ledarsida:

"/.../ Därför blir det nog krig innan ökenhettan försvårar militära operationer för USA. Inspektörerna från FN spelar här en mindre roll. Antingen hittar de - av slump, genom en avhoppare eller efter tips från Washington - några lager vapen för massförstörelse. Det är bevisligen "material breach" i FN-resolutionens mening och utlöser en amerikansk invasion.

Eller hittar inspektörerna ingenting, eftersom Saddams arsenaler är skickligt gömda på landets väldiga territorium (och möjligen delvis placerade på utländskt område). Men Irak har vägrat att i sin 12 000-sidiga rapport den 8 december förra året berätta var några tusen ton kemiska och biologiska vapen, som tidigare avslöjats, finns i dag. /.../

Efter att Saddam har fallit och miljoner irakier börjat jubla över sin nya frihet kommer däremot omvärldens protester att klinga av. /.../

Förenta staterna kommer troligen att spela en kraftfull roll också under det nya Iraks första år. Trupperna ska skydda landet från inbördeskrig, garantera att nästa regering växer fram genom avtal (och senare fria val) samt att Irak blir ett slags federation. Framför allt kommer Amerikas armé att leta fram de hittills dolda, väldiga kvantiteterna av vapen för massförstörelse, inklusive Saddams projekt för atombomber.

Ty när diktatorn är borta kommer irakiska tekniker och militärer att berätta för USA var arsenalerna är gömda. Vi kan räkna med att i många veckor få se tv-nyheter om Saddams vapengömmor och tortyrhålor; och naturligtvis om lyxen i flera av hans palats. /.../

Troligen kommer man att följa flera av de förslag som Kenneth Pollack lagt fram i kapitlet "Rebuilding Iraq" i sin banbrytande bok "The Threatening Storm". Jag tror inte att det har hänt i modern tid att en stor och komplicerad militär konflikt har förklarats, motiverats och analyserats i förväg på ett så mästerligt sätt som Pollack gjort (se min DN-kolumn 9/12 förra året)."
DN 2003-01-25


Andra skriver intressant om , .

Inga kommentarer: