01 april 2008

Best of Göran Persson

I serien Best of lämnar Offentliga Affärer för tillfället ledarsidorna och lyssnar istället på avgående socialdemokratiska partiordföranden Göran Persson i hans sista tal som partiledare. Talet hölls på den partikongress där Mona Sahlin utsågs till hans efterträdare:

"Jag tror på teknik. Jag tror på vetenskap. Jag tror på det rationella tänkandet. Jag tror att väldigt mycket av den teknik som behövs för att lösa de stora miljöproblemen har vi redan i dag, eller har inom räckhåll. Men den kommer inte ut, och varför?

Jo, därför att de starka krafter som står för den gamla tekniken bestämmer fortfarande dagordningen. Det är så. Lobbyisterna arbetar inte för det nya. Lobbyisterna arbetar för det gamla. Framtidens lösningar har inga lobbyister. Det är gårdagens lösningar som har lobbyisterna. Framtidens lösningar - de bärs av övertygade människor som har ideal och värderingar. Värderingar som bygger på att vi ska lämna över något till dem som kommer efter än det vi ärvde. Och då krävs det politik."


Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: