31 mars 2008

Bloomberg stöttar Obama och vice versa

Ryktet om New Yorks borgmästare Michael Bloomberg har den senaste tiden skiftat fokus från att handla om att han eventuellt planerar att ställa upp som oberoende presidentkandidat i höstens val, till att han öppet kommer att stödja Obamas kandidatur.

Spekulationerna om Bloomberg som Obamasupporter har växt sig allt starkare de senaste dagarna. Det som fick spekulationerna att ta fart på allvar är Obamas stora linjetal om den ekonomiska politiken som han höll på Cooper Union College på Manhattan i New York torsdagen den 27 mars. Innan han klev upp på scenen för att prata om ekonomin så introducerades han av ingen mindre än Bloomberg själv, varvid Obama tog över mikrofonen och började talet med följande rader:

- Jag vill börja med att tacka borgmästare Bloomberg för hans extraordinära ledarskap. I en tid när Washington är splittrat i ålderstigna ideologiska strider, har han visat oss vad som kan uträttas när folk sammanstrålar för att söka efter pragmatiska lösningar. Han har inte bara varit en remarkabel ledare för New York - han har också etablerat sig som en central röst i den nationella debatten om frågor som förnyelsen av vår ekonomi, våra barns utbildning och jakten på oberoende energikällor.
Herr Borgmästare, jag delar din starka vilja att föra samman det här landet så att vi äntligen kan få uppleva framsteg för det amerikanska folket.

Det här är andra gången som Bloomberg framträder tillsammans med Obama i offentliga sammanhang i kampanjen. För övrigt är Obamas Union College-tal ett i princip lika viktigt linjetal som det om rasfrågan i USA, med skillnaden att talet om ekonomin inte fått bråkdelen så mycket medial uppmärksamhet som det i Philadelphia. Offentliga Affärer återkommer snart med en utförlig analys av det ekonomiska talet.


Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: