05 april 2008

Clinton under fire

Det har tidigare, bland annat på den här bloggen, diskuterats om Hillary Clintons egen utsaga om hur det gick till under hennes skarpskjutande besök i Bosnien, inte var helt med sanningen överensstämmande.

Nu tyder nya sensationella bildbevis på att Clinton kanske hade rätt ändå när allt kommer omkring, och att hon snarare tonade ned sin egen insats under hennes och Chelseas bosniska mission.


Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: