30 mars 2008

Best of Dagens Nyheter I

Offentliga Affärer inleder i dag en ny artikelserie kallad Best of ..., i vilken vi återser gamla ledarartiklar vi gärna minns, och som ledarskribenten eller kolumnisten i fråga sannolikt inte gärna minns.

Först ut är Dagens Nyheter och dess tidigare kolumnist Per "Lycka till" Ahlmark:

"Det händer ungefär vart femte år: en bok dyker upp, och den både förändrar och bekräftar mitt sätt att se på världen. /.../ Boken är skriven före höstens FN-beslut och Bush-tal. Det ändrar inte mycket, eftersom Pollack har förutsett den typen av möjliga händelser; de ingår alltså redan i analysen. Briljansen i denna översikt bygger på författarens väldiga kunskaper, hans talang att först argumentera för en lösning och därefter avvisa den med ännu starkare sakskäl, samt förmågan att urskilja det fundamentala.

Mest imponerande är nog hans kreativa fantasi vad gäller att formulera och förändra hotbilder för att till slut visa hur farorna kan bemästras. /.../

Det mesta talar för att regimen i Bagdad har flera tusen ton av kemiska och biologiska vapen och att landet inom 2-3-4 år kan bli en kärnvapenmakt. /.../

Om Amerika inte stoppar den processen kommer världen också att tappa tron på USA:s förmåga att skydda oss. /.../

Pollack förordar till slut en storskalig amerikansk invasion av Irak med upp till 300.000 soldater och mer än 1.000 stridsflygplan. /.../

Amerika måste också i en intensiv kampanj förklara för irakierna varför krig är nödvändigt om deras egen framtid ska räddas. /.../

Först måste USA garantera säkerheten i Irak, som inte får likna den oreda som Afghanistan fortfarande plågas av. Därefter bör man i samverkan med FN, allierade och naturligtvis irakiska grupper och ledare börja bygga landets nya institutioner, som ska skydda rättssäkerhet, minoriteternas ställning och framtida fria val. /.../

Det som här kan växa fram blir ingen skandinavisk, parlamentarisk mönsterstat, medger "The Threatening Storm". Men det kan bli ett Irak, som skyddar det egna folket från krig och tyranni samt dramatiskt stärker liberala krafter i flera andra arabländer."
DN 2002-12-09

Offentliga Affärers läsare får gärna bidra med egna förslag till ledarartiklar, ledarstick eller fristående kolumner som skulle platsa i serien Best of. Lämna i så fall artikelförslag i kommentarfältet, alternativt mejla in dem till bloggens skribent (klicka på visa hela min profil i högra kolumnen längst upp för e-postadressen).


Andra skriver intressant om , .

Inga kommentarer: