26 mars 2008

McCain diskuterar ekonomi med skönhetsmiss

Presidentvalet 2008 ser mer och mer ut att bli det första YouTube-valet. Det som är intressant att se när man surfar runt bland alla de tusentals och åter tusentals filmer som finns utlagda på tuben är vilken bredd och spännvidd det finns i både kvalité och ämnesurval hos de hemmapulande YouTube-producenterna.

Det andra intressanta som är värt att notera är hur de olika presidentkampanjerna, vare sig de vill det eller ej, inte längre har kontroll över sitt eget varumärke. Det är en tydlig trend som säkerligen kommer sprida sig alltmer till svensk politik så småningom. Jämför de frisläppta amerikanska kampanjerna med alla dess fristående gräsrotsinitiativ med hur toppstyrd marknadsföringen av de nya moderaterna är i Sverige, för att ta ett konkret exempel. Där har partisekreteraren Schlingmann delat ut en liten bok till partiaktivisterna i vilken han berättar vilka ord som ska användas, respektive absolut inte får användas, när partiets politik presenteras i utåtriktade sammanhang. På engelska kallas det här sättet att "rama in" vissa positivt värdeladdade ord och göra dem till sina egna för "framing", vilket är en politisk kommunikationsmetod som inte bara de nya moderaterna utan också socialdemokraterna använder sig av medvetet och systematiskt.

Det kommer sannolikt inte vara möjligt att styra och kontrollera svenska politiska varumärken på samma sätt inom bara några år eftersom de amerikanska trenderna inom politisk marknadsföring snart brukar få genomslag också här på hemmaplan. Sannolikt är de nya moderaterna det sista svenska exemplet vi ser på en hundraprocentigt toppstyrd politisk omgörning och kampanj.

Under tiden som de svenska politiska partierna alltmer tappar kontrollen över sina varumärken de också, kan vi njuta av den här ekonomiska debatten på tuben, starring John McCain och en ung skönhetsmiss.

Som sagt var. McCain kommer tvingas ta itu med sitt ekonomiska program snart. Det räcker inte med att gång på gång hänvisa till den erfarna rådgivaren Jack Kemp i ekonomiska frågor, och komplettera med att allt han kan om ekonomi har han lärt sig genom att läsa en bok skriven av före detta centralbankschefen Alan Greenspan. Det sistnämnda är ett citat han kan komma att få ångra i höst, när Greenspans räntepolitik alltmer framstår som boven i dramat bakom den amerikanska bolånekris som sprider sig som ringar på vattnet ut i först den finansiella ekonomin och sedan ut i den reala ekonomin i USA och resten av världen.


Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: