04 april 2008

Konservativa medier i USA tappar mark

Med risk för att Offentliga Affärer generaliserar lite väl grovt och går händelserna i förväg lite väl snabbt, kan det ändå sägas att det ser ut som om valåret 2008 kommer bli ett dåligt år för de konservativa etermedierna i USA, definierade som tv-kanalen Fox News och den samlade konservativa pratradiomaffian, och mätt i termer av ett minskat politiskt inflytande över väljarkåren.

Vilka signaler är det då som pekar i den riktningen? Än så länge finns det fem tecken på att någonting är på väg att hända i det amerikanska medieklimatet:

1. De konservativa pratradioprofilernas misslyckade försök att knäcka John McCains primärvalskandidatur.
2. Den stora konservativa pratradiostjärnan Rush Limbaughs hittills misslyckade kampanj att få republikaner att rösta på Hillary Clinton i de återstående primärvalen för att hålla henne kvar på banan och skapa kaos i det demokratiska partiet - den så kallade "Operation Chaos"*. (Clinton är förvisso kvar, men inga vallokalsundersökningar indikerar att republikaner plötsligt har börjat rösta på henne i primärvalen).
3. TV-kanalen Fox News förlorade prestigestriden mot CNN om vilken kabelkanal som hade flest tittare under supertisdagens valvaka den femte februari**.
4. Fox News misslyckades totalt i sin kampanj som syftade till att fästa smeknamnet "amerikas borgmästare" på Rudy Giulliani, vilket rimligtvis var tänkt att ge honom ett lyft i det republikanska primärvalet i Florida.
5. Fox News förlorade matchen mot CNN om vilken kanal som haft flest tittare under kanalernas valdebatter under inledningen av valrörelsen, mätt i målgruppen 25-54 år. Av de tio mest sedda valdebatterna fram till och med den 25 januari 2008 hade CNN fem av dem, Fox News endast två.

* Mission Objectives: Crossover to vote in Democrat primaries. Prolong the Democrat primary battle. Allow the Clintons to bloody up Obama politically, since our side won't do it. Enjoy liberals tearing each other apart. Drain the DNC of campaign cash. Annoy the Drive-By Media... And WIN IN NOVEMBER!
**Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: