06 april 2008

Bo Pellnäs om fanatism och rädsla

Den pensionerade översten Bo Pellnäs med en rad fn-uppdrag i bland annat det forna Jugoslavien i bagaget, har engagerat sig i den svenska stiftelsen Teskedsorden.

I aprilnumret av Tidningen Vi intervjuas Bo Pellnäs om sitt engagemang i Teskedsorden:

"/.../ Nyckelordet i konflikter som beskrivs som etniska är just okunskap och rädsla. Rädslan är en större motor än hatet. Vi ser nu i Europa en hårdnade attityd mot islam, synnerligen illavarslande, och vi är inte immuna i Sverige heller, de oroväckande tecknen finns även här.

Så kallade etniska motsättningar har alltid en kärna som är ekonomisk eller maktpolitisk. Det finna alltid någon som har intresse av sådana motsättningar. "De andra" beskrivs som sluga, hänsynslösa och förslagna, man bygger upp en fiendebild som rasar ihop så fort man får kontakt och finner att fienden är likadan som man själv. Just nu byggs det upp en skräck för terrorismen. Men hur hemska dåd som terrorister än gjort sig skyldiga till, har terrorismen inte dödat fler än vad som gick åt på en enda dag på Västfronten. Man måste ha perspektiv. Rädslan för terrorism gör oss mer benägna att acceptera de åtgärder som makthavarna vill genomföra.

Alla som i stort och smått verkar för att eliminera dessa rädslans mekanismer förtjänar allt stöd de kan få."

Stiftelsen Teskedsorden är grundad av Tidningen Vi och arbetar i författaren Amos Oz anda för att skapa ökad tolerans i samhället och människor emellan. I styrelsen ingår bland andra Bo Pellnäs, den svenska londonmiljardären Sigrid Rausing, före detta vice statsministern Jan Nygren samt hedersledamoten Amos Oz som skrivit boken "Hur man botar en fanatiker", som är inspirationskällan till stiftelsen.

Andra skriver intressant om , .

Inga kommentarer: