18 juni 2008

Vilket material är FRA ute efter?

Det går att driva två linjer i frågan om FRA-lagen.

Den första säger att propositionen är principiellt felaktig, eftersom vare sig FRA eller någon annan av riksdagen och/eller regeringen utsedd myndighet har rätt att spana i trådbunden internettrafik i Sverige.

Den linjen och åtföljande politiska kritiken är klar, redig och lätt att begripa.

Den andra linjen är lite mer komplicerad. Den säger nämligen att staten har olika skäl, intressen och därmed också rätt att bedriva underrättelseverksamhet, vilket jag diskuterade i det här inlägget. Om man, vilket bevisligen en mycket stor majoritet av ledamöterna i riksdagen gör, anser att vi även fortsättningsvis ska ha en både militär och civil signalspaning i underrättelsesyfte så blir bilden genast lite mer komplicerad.

Vad är det FRA och underrättelsepersonalen är ute efter, rent konkret? I mitt förra inlägg visade jag på problemet för de i Sverige bosatta politiska flyktingar, vars verksamhet och telekommunikationer uppfyller samtliga krav som FRA-lagen ställer upp, på objekt som det får spanas på.

Men finns det någonting mer som FRA är ute efter? Svaret är ett självklart ja. Men problemet är att i samband med voteringen i riksdagen om lagförslaget så kan liksom inte FRA öppna alla sina böcker och visa hur de arbetar, eftersom deras verksamhet per definition måste ske i det fördålda om den ska vara framgångsrik. Det är i dagsläget rimligtvis oerhört frusterande för FRA:s chefer att inte kunna delta i debatten för att berätta om hur de arbetar i praktiken.

FRA har naturligtvis sina ögon och öron riktade österut även efter Sovjetunionens fall. Men nu handlar det inte primärt om sovjetiska radarstationer och militärövningar som ska övervakas, utan i mycket större utsträckning politiskt och ekonomiskt - men också militärt - intressant underrättelsematerial som tickar ut från det forna Sovjet. Och den här gången i internetkablar istället för i etern i form av militära radio- och radarvågor. Material som alltså kan vara högintressant och mycket värdefullt på den internationella bytesmarknaden där också självklart svenska underrättelsetjänster agerar.

Och det är alltså här som det centrala skälet återfinns till varför FRA-lagen behövs. Det är nämligen som så att stora delar av Rysslands internettrafik västerut passerar genom Sverige. Och då i synnerhet nattetid när det finns mycket ledig kapacitet i det svenska nätet. Enligt uppgift till tidningen Computer Sweden går så pass stor del som 80 procent av internettrafiken från Östblocket och västra Ryssland till Europa och USA via svenska kablar som ägs av Teliasonera International Carrier.

I denna enorma mängd internettrafik från Ryssland finns det naturligtvis stora mängder godis för svensk underrättelsetjänst. Inte tu tal om annat. Och det är därför som FRA kommer arbeta med bortåt en kvarts miljon sökparametrar som dessutom kontinuerligt förändras, enligt vad FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson uppgav vid en utfrågning (se bilaga fem) i riksdagen i fjol. De vill alltså i praktiken få lagstöd för att sänka ned 250.000 metkrokar i den ryska internettrafiken som passerar Sverige på sin väg västerut. Det är det som FRA-lagen och debatten om FRA-lagen egentligen borde handla om.

Om riksdagsledamöterna förmådde tala klarspråk om detta, och vänta på den sittande grundlagsutredningen som snart levererar sitt betänkande där integritetsaspekten berörs, skulle antagligen debatten kunna hyfsas bra många snäpp. Då skulle antagligen också ett smalare och vassare (för att tala centerspråk) lagförslag kunna läggas på riksdagens bord. Ett lagförslag som riksdagsmajoriteten antagligen skulle ha lättare att vinna gehör för.

Varför så inte sker, är för mig svårförståeligt. Antagligen handlar det som så ofta annars i politiken om en kombination av slumpmässiga faktorer (i det här fallet en svensk politisk bloggosfär som är pissed off) och politisk prestige och ett konstruerat behov av att visa styrka och beslutskompetens från regeringens sida.

Ps. Läs också vad den före detta FRA-anställda akademiledamoten Peter Englund skriver om FRA-lagen på sin blogg. Ds.


Andra skriver intressant om , , .

8 kommentarer:

Anonym sa...

Skrota Fra LAgen Och OrwellAgendan Ingen i Befolkningen Vill HA Det Ändå.
Fyfan Europa håller på bli det tredje riket.
Man försöker smyga bakom ryggen på folket med omröstningen till Eu konstitutionen ochså.

Fyfan säger jag bara FYFAAAAAN.
Ska folket revoltera ?
frågan är ska vi behöva stå på och se hur våra ledare för våra skattepengar vill begå landsförräderi framför ögonen på befolkningen mot våran vilja.
Kan en smyg diktatur bli synligare?
Frihet innefattar att kunna prata om vad man 'ven hatar mest.

Kraxpelax sa...

STRÅLANDE artikel! Din blogg är bokmärkt.
'
Låt oss basera vårt ställningstagande på ett klart och tydligt resonemang.

Staten är inte enbart ond. Den skyddar oss mot externa hot.

Staten är inte enbart god. En utgör i sig ett internt hot.

I ett samhälle där det interna statshotet väger tyngre än det externa hotet, mot vilket staten skyddar oss, tillfrågas inte folket överhuvud taget. De kontrolleras och berövas sin integritet under alla omständigheter.

Så är inte fallet i Sverige. Därför bör vi säga ja till den här lagen.

M v h,
Peter Ingestad, Solna

Christoffer sa...

FRA lagen måste skritas för att den ändrar på en grundläggande rättsprincip.

DVS staten har inte rätt att övervaka en medborgare om inte misstanke om brott föreligger.

Denna rättsprincip är extra viktig i sverige eftersom vi inte har lagar som förhindrar användningen av bevis som har framkommit med felaktiga metoder.

därför bör inte FRA lagen gå igenom i sitt nuvarande utseende.

Anonym sa...

Redan i min barndom för mer än 20 år sedan fick jag lära mig vad avlyssningen kan innebära för en oskyldig och ej brottsmisstänkt människa och dennes lika oskyldiga vänner. Då var en god vän till min familj under en kort period misstänkt för ett mycket uppmärksammat dubbelmord.

Trots att vännen blev avskriven från utredningen snabbt, så fortsatte polisen att avlyssna hans telefonsamtal, hans lägenhet och hans närmaste vänner och släktingar. En av hans grannar, en gammal tant, ringde vid två tillfällen i panik till en medlem i min familj och sa att "nu står de där ute med de där antenngrejerna igen!".

När vännen en gång ringde till samma släkting för att prata ut om de problem och otrevligheter som anklagelsen orsakat för honom så sa vännen i skämtsam ton att "Äh, de kan göra vad de vill, jag har ju ändå slängt kniven i sjön". Kort efteråt kallades min släkting in på förhör där polisen hävdade att det fanns ett erkännande! Släktingen förstod ingenting och sa att vännens redan säkerställda alibi redan var utrett och misstanken ju var avskriven. Polisen hänvisade då till att den misstänkte erkänt att han dumpat mordvapnet efter mordet, vilket släktingen dock förstod var den tidigare referensen till att ha kastat kniven i sjön. Han ifrågasatte såväl avlyssningen som den fula tolkningen - vilket fick polisen att be om ursäkt och välja orden bättre efter det. Att det dessutom avslöjade att min familjs telefon (och därigenom även mina samtal, jag var inte ens 10 år fyllda) var avlyssnad, det var mycket otrevligt för oss alla...

Avlyssningen fortsatte i minst 1,5 år efter att misstanken avskrivits. Idag är en annan person dömd för mordet, men någon ursäkt fick aldrig någon av de som avlyssnades trots att misstanken inte fanns där längre. Behöver jag säga att integritetskränkningen som FRA-förslaget innebär, ger mig ett ännu värre obehag än den här gamla upplevelsen?

Du kan hänvisa till hur stor nytta som helst, men du kommer aldrig ifrån det faktum att det är den värsta integritetskränkning folket någonsin utsatts för. Jag hoppas att förslaget röstas ner, och om det inte gör det så är det bara att beklaga. Det kommer att leda till bråk, och jag kommer inte att dra mig för att protestera öppet och motarbeta de politiker som röstar fram beslutet.

Någon måtta måste det finnas, och den här gränsen vill jag inte att Sverige ska passera.

Dennis Nilsson sa...

Skrämmande vilken okunnighet du visar. Ta reda på först hur tekniken kring Internet fungerar innan du uttalar dig.

Telia har sedan många år en tappning till FRA. Och "ryssarna och/eller "you-name-it" är inte dummare än någon annan än att de har förstått det.

Har tanken aldrig slagit dig att FRA:s nya tappningspunkter till svenska Internet kommer också att göra svenska Internet mera sårbart?

Nej, detta ger inte anledning till att massavlyssna oss alla.

Det största hotet mot Sverige kommer lustigt nog från regeringen själv.

Makt och/eller pengar korrumperar även den ärligastes omdöme.

Andreas sa...

Re: Dennis

Jag tycker att jag har en hyfsad koll på hur internet fungerar. Jag hade nämligen min första e-postadress redan någon gång runt 1985, då vi byggde ett eget e-postsystem i den HP3000-maskin som stod i källarlokalen hos SDF, Södertälje Dataförening, i vars styrelse jag satt vid den tiden.

Och om du tror att jag stödjer det antagna lagförslaget, så rekommenderar jag att du läser om samtliga inlägg jag skrivit på min blogg om FRA-lagen.

Men, och det här viker jag inte ifrån, jag tycker av flera skäl att FRA ska ha rätt att även fortsättningsvis spionera på den ryska internettrafiken som passerar genom Sverige. Men jag förstår inte varför man skriver en lag som ger FRA rätt och möjlighet att spionera på hela det svenska folkets samlade telekommunikationer på nätet. Det är nämligen både kontraproduktivt och principiellt felaktigt att låta dem göra det både med, eller utan, lagstöd.

Dennis Nilsson sa...

Hmm, tror du "ryssarna" eller någon annan presumtiv fiende till demokratin är dummare än vi?

Och SÄPO och Must har ju sedan mannaminne buggat ryssarna, så mycket det går, och FRA har väl hjälpt till på bästa vis.

Hur FRA-lagen skulle hjälpa till
här får inte jag ihop. Att dubbelbugga, trippelbugga någon verkar slöseri med resurser.

Såklart vi skall ha bevakning, men inte hela svenska folkets samlade telekommunikationer.

SÄPO, MUST m.fl gör redan bra jobb.

Märkligt nog så sade någon från Alliansen (Allan från fp??)under FRA-debatten att de, alltså regeringen inte litade på SÄPO och våra andra säkerhetstjänster.

Jag blev ytterst förvånad och har inte sett att någon annan uppmärksammat det.

Låter mycket märkligt att en regering inte litar på sina säkerhets-tjänster.

--------------------------

Vi är snart inte långt till att bli lika duktiga som "SORM" i Ryssland.

Det är väl därifrån inspiration till FRA-lagen hämtats.

Intressant läsning här, jämför FRA-lagen med ryssarnas SORM. FRA-lagen är rena blåkopian på ryssarna's SORM;

http://en.wikipedia.org/wiki/SORM

http://www.motherjones.com/news/feature/2000/02/

Det enda som saknas i FRA-lagen tycks vara möjligheten att stoppa och ändra i uppfångade mail, och sedan sända vidare det ändrade mailet....farligt..farligt!!

Lupus sa...

"Material som alltså kan vara högintressant och mycket värdefullt på den internationella bytesmarknaden där också självklart svenska underrättelsetjänster agerar."

Ja, intressant och värdefullt ur ett ekonomiskt och maktmässigt perspektiv - för enskilda politiker och tjänstemän.