17 juni 2008

Varför Falkvinge och Swartz borde bli årets lobbyister


Roade mig att med hjälp av bloggsökverktyget knuff plocka fram följande trendgraf över fyra aktuella ämnen som har diskuterats i den svenska bloggosfären den senaste tiden.

Om unga borgerliga, liberala riksdagsledamöterna som är personvalda, eller sitter på ett starkt personligt mandat i riksdagen, som till exempel Birgitta Ohlsson, Fredrick Federley, Annie Johansson, Henrik von Sydow, Tomas Tobé och Fredrik Schulte inte tar intryck av det här är de modiga, mycket modiga.

Om jag vore i deras kläder skulle i alla fall inte jag våga gå emot den här opinionen, om jag hade någon som helst ambition att bli omvald om två år.

Fast det är klart, å andra sidan kan det ju vara jag som missuppfattade lektionerna i samhällskunskap i högstadiet? För som det sistnämnda exemplet på en riksdagsledamot, Fredrik Schulte, förklarar i Aftonbladet:

"Det är viktigt att riksdagen har regeringens förtroende i säkerhetspolitiska frågor."

Naturligtvis har Schulte rätt, för hur skulle det se ut här i världen om inte riksdagen hade regeringens förtroende i viktiga politiska frågor?


Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: