18 juni 2008

Sten Tolgfors om kryptografi

Det fanns en tid då Sten Tolgfors vandrade i riksdagens korridorer som en vanlig ledamot. Och en dag år 1999 skrev han tillsammans med riksdagskollegan Per Bill en enskild motion om svensk kryptografipolitik.

Ur motionens brödtext hämtar jag följande tänkvärda analys:

"En sådan politik bör ha sin utgångspunkt i att en ökad global tillgänglighet och användning av starka krypton är till gagn för det framväxande kunskapssamhället. Privatpersoner, stora och små företag, myndigheter och organisationer har mycket att vinna på att deras kommunikation är korrekt, privat och förs med rätt mottagare. Såväl från integritetssynpunkt som från konfidentialitetssynpunkt och autentiseringssynpunkt är starka krypton en nödvändighet och ett verktyg som ökar tilltron till elektronisk kommunikation av alla sorter."


Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: