01 juni 2008

Demokratiska surdegen Florida färdigjäst

Det demokratiska partiets stadgekommitté nådde under lördagen en kompromiss om surdegarna Florida och Michigan.

Kompromissen går ut på att de båda delstaternas demokratiska partiorganisationer får inta sina ursprungliga platser på demokraternas partikonvent i Denver i slutet på augusti, komplett med rösträtt och allt. Men storleken på respektive delegation halveras räknat till antalet röster, jämfört med hur stora de ursprungligen var.

Därmed tilldelas Hillary Clinton netto endast 24 delegater jämfört med Barack Obama. Ett röstetal som på intet sätt påverkar den sedan länge givna utgången av konventet.

Tidigare i år genomförde de båda delstaterna demokratiska primärval som på förhand ogiltigförklarats av demokraternas partistyrelse, på grund av att de valt att tidigarelägga sina primärval utan att samordna det med vare sig demokraterna centralt eller de övriga delstaternas partiorganisationer och beslutande församlingar.


Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: