02 juni 2008

Delstaterna som avgör presidentvalet

Hamnade i en diskussion härförleden om politiska opinioinsundersökningar i USA, och vad de säger oss om vem av McCain och Obama som troligtvis vinner i november.

Ett problem med de övergripande opinionsundersökningar som gäller hela USA och som ofta redovisas i svensk media är att de är pretty fucking komplett ointressanta, om man vill förstå vem det är som ligger i vinnarhålet.

Anledningen är det amerikanska valsystemet. Det är inte ett gemensamt proportionellt val över hela riket, som det svenska. Utan femtio olika presidentval (eller delstatsval), vars slutresultat nås genom att den som får flest elektorsröster sammanlagt när alla delstaters elektorsröster har fördelats, vinner. Och eftersom elektorsrösterna på delstatsnivå fördelas enligt principen vinnaren tar allt, kan det till och med bli så som det blev i presidentvalet år 2000, att den som vann flest antalat lagda röster i valurnorna (Al Gore) förlorade presidentvalet, eftersom motståndaren (George Bush) vann flest antal elektorsröster när dessa sammanräknades.

Utgångsläget inför valet är att det på förhand finns ett större antal givna demokratiska eller republikanska delstater, vars valutgång alltså är given på förhand. Det finns också ett mindre antal osäkra delstater, som kan rösta antingen republikanskt eller demokratiskt. Det är dessa så kallade swing-states som i praktiken avgör presidentvalet i höst. Totalt står 538 elektorsröster på spel, och det krävs 270 för att vinna presidentvalet.

Vilka är då dessa swing-states? Den politiska reportern och bloggaren Chris Cillizza på Washington Post har nyligen gjort en genomgång av det dagsaktuella läget på delstatsnivå och rankat dessa tio delstater som årets hetaste swing-states:

10. Pennsylvania (Demokraten John Kerry vann med 51 procent 2004 - 21 elektorsröster).

9. Florida (Republikanen Bush vann med 52 procent 2004 - 27 röster).

8. Virginia (Bush 54 procent - 13 röster).

7. Ohio (Bush 51 procent - 20 röster).

6. New Hampshire(Kerry 50 procent - 4 röster).

5. Michigan (Kerry 51 procent - 17 röster).

4. Nevada (Bush 50 procent - 5 röster).

3. Colorado (Bush 52 procent - 9 röster).

2. New Mexico (Bush 50 procent - 5 röster).

1. Iowa (Bush 50 procent - 7 röster).

Vill ni själva tippa utgången i valet är det alltså opinionsundersökningarna på delstatsnivå i dessa tio delstater ni främst ska följa. Det görs bäst via till exempel RealClearPolitics sidor om läget i opinionen.


Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: