06 juni 2008

Är konservativa amerikaner ärligare än liberaler

Författaren Peter Schweizer har i en artikel i Examiner funderat över denna tankväckande fråga. Och till min, och säkert också de flesta andra svenska läsares förvåning, är svaret inte alls det som man som svensk föreställer sig att det ska bli. (Tack för tipset Billy).

Med hjälp av opinionsundersökningar kan man spekulera över det mesta. Och med dessa som grund finns det en hel del som tyder på att Schweizer lyckas underbygga sin tes, och svara ja på frågan som ställs i rubriken. Står du till höger på den politiska skalan i USA är du antagligen ärligare än en person som står till vänster på den samma, helt enkelt.

Påpekas bör att det här inte handlar om politiker i USA, utan om den amerikanska befolkningen som sådan utifrån hur de definierar sig själva politiskt.

Är det ok att fuska med skatten? Av de som beskrev sig som "väldigt liberala" (alltså klart vänster) svarade 57 procent ja på den frågan i en undersökning utförd av World Values Survey. Det kan jämföras med att endast 20 procent i gruppen "väldigt konservativa" (alltså mycket höger) svarade ja på samma fråga.

När Pew Research frågade om det var "moraliskt fel" att lura farbror staten höll 86 procent av de konservativa med, jäfört med endast 68 procent av de liberala amerikanerna.

I en undersökning utförd av The National Cultural Values Survey målades följande scenario upp: "Du förlorar ditt jobb. Din väns företag kan leja in dig temporärt under förutsättning att de får betala dig svart så att företaget undslipper skatter och du samtidigt får behålla din a-kassa. Vad skulle du göra?"

Hälften, eller närmare bestämt 49 procent av de som beskrev sig som progressiva (ett annat ord för liberal) skulle gå med på upplägget med svarta pengar i handen under bordet, medan endast en femtedel (21 procent) av de konservativa skulle tacka ja till erbjudandet.

När World Values Survey ställde en liknande fråga blev svaret det samma. De som var väldigt liberala kunde i betydligt högre utsträckning tänka sig att acceptera stöd från det offentliga som de inte var berättigade till.

Samma undersökning kunde också konstatera att folk till vänster på den politiska skalan i mycket högre utsträckning kunde tänka sig att köpa prylar som de visste var stulna. Studier har också visat att samma människor i högre grad kunde tänka sig att dricka en burk läsk i affären utan att betala för den, och undvika att berätta sanningen när de förhandlar om priset på en begagnad bil.

"Ärlighetsgapet är inte ett resultat av att "dåliga människor" blir liberaler och "goda människor" blir konservativa. En troligare förklaring är enligt min åsikt att det handlar om dåliga idéer. Modern liberalism är genomsyrad av idén att ssanningen är relativ. Undersökningar har konsekvent påvisat detta faktum. Och som en följd av detta följer rimligtvis också slutsatsen att ärlighet är någonting subjektivt", skriver Peter Schweizer i slutet på artikeln.

Han har för övrigt skrivit en bok med den underbara titeln: "Makers and Takers: Why Conservatives Work Harder, Feel Happier, Have Closer Families, Take Fewer Drugs, Give More Generously, Value Honesty More, Are Less Materialistic and Envious, Whine Less ... And Even Hug Their Children More Than Liberals"


Andra skriver intressant om , , .

2 kommentarer:

Andreas Adersjö sa...

Avskyr verkligen när man försöker påvisa det ena eller andra för att övertyga folk om att ens egna politiska åskådning är den rätta och att alla andra har fel och är dåliga människor. Tyvärr är det jäkligt vanligt och det är även något som man märker som universitetsstudent på ens lärare vilket är lite oroande.

Aja, artiklen borde slängas i papperskorgen. Snubben försöker bevisa om folk är ärliga eller ej och mäter någonting helt annat, attityd, vilket ju inte säger någonting om ärlighet i praktiken och därmed faller hela skiten. Gäller ju att mäta rätt "sak". Sen "Är det ok att fuska med skatten" om man säger ja på den frågan och sen inte ljuger om det om folk frågar, är man inte ärlig då? Att sån skit ens får publiceras.

Andreas sa...

Kloka och tänkvärda synpunkter.