12 maj 2008

Södertäljes kritik av regeringens flyktingpolitik

Den kritik av regeringens flyktingpolitik som den samlade kommunstyrelsen i Södertälje står bakom - inklusive de borgerliga partierna och då även folkpartiet - och som har retat upp den folkpartistiska integrationsministern Nyamko Sabuni rejält, sammanfattar Anders Lago på följande sätt:

- Om ledamöterna i kongressen förstår, och barnen i Ronna förstår, så borde även regeringen inse att vi inte kan fortsätta så här. Dagens system fungerar inte. Lagstiftningen måste förändras så att vi får en bättre spridning av flyktingarna, säger Anders Lago till informationsbladet Ditt Södertälje.


Han syftar främst på den så kallade EBO-lagstiftningen (eget boende) som i princip innebär att flyktingar får slå sig ned var de vill utan möjlighet för kommunerna att säga nej. Det har i Södertäljes fall lett till en massiv inflyttning av irakier, som naturligtvis mer än gärna söker sig till den ort där de redan har släkt, anhöriga och vänner på plats.


Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: