17 maj 2008

Kandidaternas ålder - en ömsesidig svaghet

Dick Erixon har skrivit ett bra inlägg om de båda presidentkandidaternas respektive ålder, och att den kan komma att bli en svaghet för dem båda.

Men han lyfter också fram en av Obamas svaga punkter, som definitivt kommer utnyttjas av McCains kampanj senare i höst:

"Ja, trots allt tal om att samla nationen och skapa en ny gemenskap har Obama inte tagit några som helst initiativ i senaten i den riktningen. Han har i handling inte gjort någonting av det han säger sig vilja göra som president."

PR-konsulter brukar säga att den mest effektiva form av kommunikation som finns är handling. Handlingen överträffar alltid orden.

Och här skiljer sig Obamas och McCains senatshistoria åt på ett markant sätt, precis som Erixon framhåller. McCain har nämligen upprepade gånger samarbetat över partigränsen med demokrater för att bryta politiska dödlägen i kongressen. Det har Obama aldrig gjort. Inte en enda gång, trots att han haft upprepade möjligheter att göra det.


Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: