27 maj 2008

Obama är kommunistisk muslim

Till de mer subtila angreppen på Barack Obamas person och karaktär återfinns väl de attacker som härrör från den konservativt värdebaserade mediegranskande gruppen Accuracy in media (AIM).

Enligt deras avslöjande granskning är risken stor för att Obama inte alls är en driven, kritiskt tänkande politiker. Istället kan det vara så att Obama är en hawaiiansk kommunistisk agent som styrs av en före detta stalinistisk infiltratör på Hawaii.

Men inte nog med det. Karln är dessutom muslim. I alla anser en ansenlig minoritet av det amerikanska folket att han är det, enligt en färsk opinioninsundersökning beställd av tidningen Newsweek. Den visar att elva procent av de tillfrågade tror att Obama är muslim.

58 procent av de tillfrågade svarade att Obama är kristen (no shit!). 22 procent svarade att de inte visste eller var osäkra på hans religiösa tillhörighet.


Andra skriver intressant om , .

Inga kommentarer: