26 maj 2008

Dagens siffror

Försvaret har i dag 8.000 värnpliktiga rekryter och 9.640 anställda officerare. 979 av officerarna är överstelöjtnanter som är den vanliga bataljonschefsgraden trots att Sverige bara har drygt 20 bataljoner. Källa AiP.


Andra skriver intressant om .

Inga kommentarer: