29 maj 2008

Media loves Obama

Låt mig säga det en gång till.

Objektiv politisk journalistik är en myt. Den finns inte. Det finns per definition ingen objektivitet i den politiska journalistiken, eftersom så fort man väljer att skildra ett skeende, så väljar man också aktivt en vinkel i skildringen. Men, och det här är viktigt, man väljer också bort andra historier som man på grund av knappa resurser då inte kan skildra.

Alltså, objektiv politisk journalistik är en myt.

Detta sagt apropå konservativa Townhalls roliga tv-inslag om hur journalister personligen älskar Obama.


Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: