23 april 2008

Svensk pr-konsult utbildad av amerikanska vapenlobbyn

Den svenska pr-konsulten Erik Lakomaa har nyligen kommit hem från USA, där han under förra veckan gått en kurs hos den amerikanska vapenlobbyn NRA. På plats i det nationella högkvarteret i delstaten Virginia studerade han hur de arbetar med gräsrotsaktivism och lobbying för att påverka politiker och beslutsfattare.

Den amerikanska organisationen NRA (Nation Rifle Association), med cirka fyra miljoner registrerade medlemmar i rullorna, ses allmänt som en av USA:s starkaste politiska enfrågeorganisationer alla kategorier. Sett till hur många aktivister de lyckas värva och engagera, men också till vilket stort politiskt genomslag de har i sitt aktiva lobbyarbete gentemot politiska beslutsfattare på lokal, delstatlig och nationell nivå är de en framgångssaga.

- NRA University är ett nystartat program för att utbilda lokala aktivister och sympatisörer mellan 20 – 40 år. Deras styrka som kampanjorganisation är att de har så många gräsrotsaktivister beredda att arbeta för dem på olika sätt, säger Erik Lakomaa och fortsätter:

- De är väldigt duktiga i sitt operativa kampanjarbete och det var det jag var intresserad av att studera.

Vad lärde du dig?

- Det var en ganska grundläggande gräsrotskampanjutbildning ungefär på samma sätt som vi kan ha i Sverige i olika typer av politiska organisationer.

Den dagslånga kursen handlade bland annat om att ge deltagarna en förståelse för vilka av deras argument det är som fungerar, men också en beskrivning av hur deras gräsrotskampanjer passar in i NRA:s politiska påverkansprogram.

- NRA:s politiska arbete kan sägas bestå av två delar. Dels traditionell lobbying mot politiker, men också en sida i vilken de stödjer olika typer av rättsprocesser.

Inte minst den andra metoden är just nu högaktuell för NRA, då de för första gången har lyckats driva fram en prövning i USA:s Högsta domstol av den andra tillägget till konstitutionen, som reglerar rätten för medborgarna att bära vapen. Den inledande pläderingen och muntliga utfrågningen av båda parternas argument av domstolens medlemmar genomfördes för några veckor sedan, och domen väntas meddelas senare under sommaren.

Vad kan en svensk pr-konsult lära av NRA?

- Tekniken i sig är inget nytt. Men signifikant är i hur pass stor utsträckning man i USA förlitar sig på gräsrotsaktivism, medan vi i mycket större utsträckning har anställd personal som sköter den delen i de stora svenska intresseorganisationerna, säger Erik Lakomaa.

Han är som pr-konsult tidigare grundare av och medarbetare med bland andra Lars Thalén i pr-byrån K-Street. Men Erik Lakomaa har sedan en tid tillbaka lämnat den byrån för att mer fokusera på politisk rådgivning via ett eget företag.

- Det handlar till exempel om att förstå när man ska använda olika kommunikationsmetoder. När ska man till exempel köra med gräsrotsaktivism under en kampanj? De underströk vikten av ansikte mot ansikte-kommunikation, och att få aktivister att kontakta enskilda politiker, och att få sympatisörer att känna sig som aktiva och engagerade talespersoner beredda att gå och rösta på, alternativ inte rösta på, olika politiska kandidater som tycker rätt eller fel sett utifrån kraven i NRA:s program.

Till sist, fick ni skjuta lite med M16 och AK47:or någon gång under kursen, kanske som ett avslutande kvällspass?

- Nej, men det var en del deltagare som frågade efter den möjligheten. De lär ha en skjutbana i källaren på huvudkontoret.

Blev du besviken?

- Äsch, jag har redan skjutit med sådana där vapen. Jag gjorde lumpen som närskyddare.


Andra skriver intressant om , , .

1 kommentar:

Jonas Morian sa...

Grattis till en bra story!