20 maj 2008

Konservativ feminism - finns den?

Och svaret är: Ja!

Margaret Hoover, 31-årig republikansk politisk konsult och kommentator i tv-kanalen Fox News, definierar konservativ feminism på följande sätt:

"Men, jag är inte bara en feminist vilken som helst. Jag är en konservativ (i amerikansk politisk betydelse, övers. anm.) feminist. Det här är en kvinna som tillåter en man att ta med henne på middag, men som också emellanåt plockar upp notan. Hon vet att hon kan öppna dörren själv om så krävs, betala middagsnotan, ta på sig kappan, betälla själv, men låter sig inte uppröras av att män beter sig chevalereskt. De facto uppmuntrar hon detta beteende som ett tecken på respekt - och vem vet, en dag kanske hon verkligen behöver hjälp med dörren. Lyckligtvis kommer hon då inte heller vara förhärdad efter att ha levt ett liv som alltid fick henne att tacka nej till sådan hjälp av rent principiella stolthetsskäl."

Om ni känner igen namnet Hoover och därför frågar er om det finns en koppling, så är svaret återigen ja. Hon är släkt med president Hoover (1929 - 1933) i rakt nedstigande led. Här ser ni tydliga tecken på släktskapet:Hon bloggar dessutom insiktsfullt om den politiska valkampanjen och gör det med en intressant öppenhet som ger cred åt den som förtjänar det, oavsett vilket politiskt läger han eller hon kommer ifrån. Läs till exempel det här inlägget om hur skickligt Obama bad om ursäkt till en kvinnlig reporter som han kallat för sweetie (den så kallade Sweetie-gate, sic!), enligt Hoovers analys.


Andra skriver intressant om , , .

1 kommentar:

Andreas Adersjö sa...

Jaha så det är feminism att utnyttja dagens könsroller för egen lättja och vinning? Intressant konservativ analys hon gör.

För övrigt är den här bloggen helt suverän.