22 maj 2008

Alla sätt är bra utom de dåliga

Politisk handlingskraft kan ibland ta sig olika uttryck, en del bra, andra kanske lite mindre bra. Tisdagens omröstning i den amerikanska kongressens representanthus får nog hänföras till den senare kategorin.

I ett försök att hindra det galloperande rekordhöga oljepriset från att stiga ytterligare beslöt ledamöterna att ta till storsläggan. Med röstsiffrorna 324 - 84 antogs ett lagförslag som syftar till att låta justitiedepartementet stämma oljekartellen Opecs medlemmar för brott mot den amerikanska konkurrenslagstiftningen.

Därigenom skulle bland andra Venezuela, Iran och självklart också Saudiarabien tvingas följa de hårda konkurrensbefrämjande lagar som redan gäller företag verksamma i USA.

Presidenten svarade direkt med att hota med sitt veto, vilket i det här fallet i sin tur faktiskt skulle kunna köras över av kongressen, eftersom röstmarginalen 324 ja mot 84 nej, är tillräckligt stor för det.

Fortsättning lär följa, även om en spontan analys väl får sägas ge vid handen att vare sig president Hugo Chavéz i Venezuela eller kung Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud i Saudiarabien lär ligga särskilt sömnlösa de kommande nätterna.


Andra skriver intressant om , .

Inga kommentarer: