20 maj 2008

"Det amerikanska folket tackar Maud Olofsson"

Via den intressanta bloggen Departementet, som skildrar livet hos den politiska staben på Näringsdepartementet, hittar jag utmärkelsen ”special recongnition award” som förärats Maud Olofsson av den amerikanska regeringen:

"Till vice statsminister Maud Olofsson. Med hjärtlig uppskattning för ditt ledarskap och dina outtröttliga ansträngningar att utveckla vänskapen, det bilaterala samarbetet och det första offentligt privata partnerskapet mellan Sverige och USA. Ditt agerande stärker den globala energisäkerheten och adresserar den stora klimatutmaningen. Det amerikanska folket är tacksamma”.

Inspirerad av utnämningen vill inte Offentliga Affärer vara sämre, utan kontrar med följande hedersbetygelse:

"Till vice statsminister Maud Olofsson. Med hjärtlig uppskattning för ditt globala ledarskap som tack vare dina outtröttliga ansträngningar till och med får duralexkaninen att bli grön av avund, har det amerikanska folket genom sin alltid djupt visa regering, beslutat förära dig en special recongnition award. Offentliga Affärer vill därför förära dig en speciellt igenkännelig utmärkelse som tack för att du genom ditt globala ledarskap lyckats sätta Sverige på kartan i USA i ett sammanhang som för en gångs skull inte handlar om de tre s:en - sex, socialism och självmord. Det svenska folket är dig för denna insats djupt tacksamma."

Ps. Kolla Departementets bloggrulle. De följer Barack Obamas sajt men inte John McCains, trots att Maud Olofsson stöttar McCain och vill se honom i Vita huset nästa år. Är Maud underrättad om detta faktum? Ds.


Andra skriver intressant om , .

Inga kommentarer: