23 maj 2008

"Hitlers judejakt ett uttryck för Guds vilja"

Pastorer, ständigt dessa pastorer. Nu är pastor Hagee, vars uttalade stöd John McCain tacksamt tagit emot, igång igen.

Den här gången har han på ett finkänsligt sätt visat sig anse att Hitlers judeförföljelser under andra världskriget var ett uttryck för Guds vilja.

Undrar vad Obamas pastor Wright ska kunna kontra med mot det här? För nu måste väl ändå Hagee bevisligen leda rätt så rejält i deras inbördes kamp om vem som håller de hårdaste och mest svavelosande predikningarna.

I vilket fall som helst har McCain nu slutgiltigt brutit med Hagee. I ett uttalande torsdagen den 22 maj sade McCain följande:

"Obviously, I find these remarks and others deeply offensive and indefensible, and I repudiate them. I did not know of them before Reverend Hagee's endorsement, and I feel I must reject his endorsement as well."


Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: