10 april 2008

Radioreklam


Ny radioreklam för den liberala talkradiostationen 1480 KPHX i The Valley, alltså Arizona, som är John McCains hemmaplan. Det intressanta är inte att en radiostation gör printreklam utomhus, utan hur budskapet ser ut:

McCain, McBush, McSame - More of the same - Bush number 3.

Ungefär så kommer det låta många gånger från demokraterna i höst.


Andra skriver intressant om , .

Inga kommentarer: