11 februari 2008

Det politiska rättesnöret


Det är det jag alltid misstänkt. Och nu finns det oomkullrunkeliga och oomtvistliga bevis för att så är fallet. Efter att ha applicerat mina vänner på Facebook i samma politiska kompass som undertecknad, så är det nu fastslaget. Jag ligger i mitten. Jag sitter med facit. Det betyder alltså att jag alltid har rätt, oavsett vilken politisk fråga det handlar om. Jag är alltså det politiska rättesnöret som alla andra har att rätta sig efter och förhålla sig till. Skönt att veta att det finns någon att vända sig till när man försöker navigera i en ibland mycket svårförståelig och komplex politisk omvärld. Dessutom känns det skönt att veta att den personen alltid finns i min direkta närhet och att jag därför alltid har tillgång till alla nödvändiga svar om dessa skulle efterfrågas. I natt kommer jag kunna sova gott.


Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: