13 februari 2008

92 eller 88?

Frågan som inställer sig efter tisdagens primärval i och runt den amerikanska huvudstaden på östkusten är vilken valkampanj det är vi ser repriseras, 1992 eller 1988?

I Virginias öppna primärval vann Obama med 64 procent av rösterna över Clintons 35 procent. Samtidigt var valdeltagandet i det demokratiska valet i delstaten ungefär dubbelt så högt jämfört med republikanernas, vilket är ytterligare ett tecken på vilken glöd det verkar finns i den demokratiska väljarkåren just nu. Men håller den i sig?

1992 vann demokraterna över Bush den äldre, framförallt på grund av att väljärna kände en oro över tillståndet i ekonomin som Bill Clinton fångade upp och exploaterade på ett skickligt sätt.

1988 vann George Bush den äldre över demokraten Michael Dukakis efter att denne utmanövrerat bland annat Al Gore, Dick Gephardt och Gary Hart i primärvalet. (Värt att notera är att Bush den yngres kontroversiella försvarsminister Donald Rumsfeld ställde upp i det årets republikanska primärval). I februari 1988 ledde demokraterna stort med cirka 15 procentenheter i opinonsmätningarna, samtidigt som de lyckades mobilisera nästan dubbelt så många väljare i primärvalen jämfört med republikanerna - 23 miljoner respektive 12 miljoner. Ändå vann Bush till slut.

Som det heter i ett träffande talesätt: it ain´t over until it´s over...


Andra skriver intressant om , , , .

Inga kommentarer: