22 juni 2008

Efterlyses: Tips om personer som blivit övervakade/avlyssnade av FRA

En sak ska regeringens numera så pressade och nervösa spinndoktorer ha klart för sig:

Kampen är långtifrån över, som Oscar Swartz beskriver det i samband med sitt upprop om att tåga mot riksdagen i Stockholm i samband med dess öppnande den 16 september i år.

Det finns utöver detta minst två frilansjournalister som har bestämt sig för att börja gräva i saker och ting, relaterade till FRA. Både utifrån deras profession som yrkesverksamma journalister som skriver om bland annat politik men också utrikes förhållanden och frågor, vilket gör att deras möjlighet att garantera källskydd för källor bosatta utomlands är starkt hotade, och satt under attack.

Det vi vill ha och efterlyser är tips på personer som vet med sig att de själva, eller någon annan som de har uppgift om i något sammanhang, är eller har varit övervakade av Försvarets radioanstalt (FRA).

Vi efterlyser också källor inom telekombolag och/eller det svenska polis- och underrättelseväsendet som på något sätt kan bidra med relevant information i sakfrågan.

Vårt syfte är dubbelt. Dels vill vi journalistiskt granska de nya förhållanden som kommer råda efter 1 september 2009 då FRA:s nya avlyssningsbefogenheter är tänkta att träda i funktion.

Självklart kan samtliga personer som kontaktar oss i detta sammanhang räkna med fullständigt, grundlagsskyddat källskydd. Att det är grundlagsskyddat innebär alltså inte bara att vi garanterar att aldrig berätta för någon utomstående vem eller vilka som är våra källor, om dessa begär att få vara anonyma, utan också att vi som journalister själva skulle göra oss skyldiga till lagbrott om vi skulle röja våra källor!

Men vi söker också vid sidan av detta någon som kan tänka sig vara beredd att eventuellt låta sitt fall drivas som pilotfall i domstol mot den svenska staten, med anledning av den nya FRA-lagen. De jurister som kommer driva fallet är Gunnar Strömmer och Clarence Crafoord, båda verksamma vid Centrum för Rättvisa. En juristbyrå som är specialiserad på att driva den här typen av enskilda individuella rättighetsfall gentemot den svenska staten i domstol. Om dessa båda jurister skulle hitta en privatperson som de bedömer har en historia i den här frågan som förtjänar att prövas av det svenska och europeiska domstolsväsendet, driver de fallet kostnadsfritt för personen i fråga.

Tips mottages tacksamt på e-postadress:
a-henriksson(at)rocketmail.com.

Eller med vanlig hederlig anonym snigelpost:
Andreas Henriksson
Ardennergatan 15
194 73 Upplands Väsby


Andra skriver intressant om , .

Inga kommentarer: