28 mars 2008

JFK => BHO

"All over the world … young men are coming to power — men who are not bound by the traditions of the past — men who are not blinded by the old fears and hates and rivalries.”

Dagens citat kommer från John F Kennedy när han talade på det demokratiska partikonventet i L A Sports Memorial Arena i Los Angeles den trettonde juli 1960 och accepterade dess nominering som partiets presidentkandidat.


Andra skriver intressant om , .

Inga kommentarer: