14 mars 2008

Samtal om Florida och demokraterna

Bily McCormac och undertecknad samtalar ånyo i hans podradioserie med svenska röster om det amerikanska presidentvalet. Denna gång diskuterar vi det röriga läget i demokraterna efter de ogilitigförklarade - men genomförda - demokratiska primärvalen i Michigan och Florida och hur den situationen kan komma att lösas.


Andra skriver om , .

Inga kommentarer: