03 juli 2008

Erixon om McCain och Goldwater

Bloggaren Dick Erixon (oberoende reaktionär FRA-kramare) har skrivit en läsvärd artikel om John McCain i det nya numret av tidningen Nyliberalen.

I en programförklaring om artikeln på bloggen skriver Erixon också:

"När jag läser texten så här några veckor efter den skrevs, ser jag att det är en hyllningsartikel. Det är inte riktigt “fint” att skriva så, att visa vad man känner. Men det är sant. Så här tycker jag."

Därmed visar Dick Erixon på en av styrkorna i den politiska bloggosfären. Där visar nämligen skribenterna upp sin politiska hemvist och sina värderingar på ett öppet sätt inför läsarna, så att de ges en egen möjlighet att värdera analyserna som bloggaren leverar utifrån vilken bevekelsgrund och världsbild som skribenten har.

Öppenhet och transparens är alltid av godo.


Andra skriver intressant om , .

Inga kommentarer: