06 december 2005

"Jag har gjort det förut och jag kan göra det igen"

"Jag har gjort det förut och jag kan göra det igen", sade statsminister Göran Persson från riksdagens talarstol samma dag som katastrofkommissionen presenterade sin rapport om regeringens hantering av tsunamin.

Persson åsyftade med de raderna den ursäkt för regeringens och regeringskansliets bristande agerande han framförde i nästa andetag. Min enkla fråga är: när har Persson tidigare bett om ursäkt för schabblet i samband med tsunamikatastrofen?

Svaret är, såvitt jag har lyckats utröna, att han inte har gjort det någon gång tidigare. Om Persson därmed stod i kammaren och drog en fräck - alternativt magstark - rövare, överlåter jag till läsarna att bedöma.

Inga kommentarer: