08 december 2005

En fråga om ansvar

"Mer intressant är i stället den totala brist på personligt ansvarstagande som den svenska byråkratins ledande tjänstemän och politiker uppvisar. Det säger något mycket obehagligt om Sverige i dag. Kärleken till makten och maktens privilegier verkar ha fått en hel klass av människor att förtränga den enkla sanningen att det personliga ansvaret är något mellan dig själv och dina värderingar. Det kan inte utredas.
Man måste fråga sig, ser inte någon av alla dessa människor sig i spegeln varje morgon?"
Per Afrell, DN-Debatt 8/12.

"När en svensk utredning äntligen talar klarspråk och beskriver ett politiskt och administrativt haveri av ett slag ingen föreställt sig och när de ansvariga är namngivna och inkluderar landets regeringschef och utrikesminister, då väljer oppositionen att passa. Räddare att förlora en omröstning i riksdagen än att förlora ett tillfälle att visa väljarna att här finns några som tar Katastrofkommissionen och ansvarsutkrävandet på allvar."
Barbro Hedvall DN 8/12

Inga kommentarer: