07 december 2005

Hur var det nu med Perssons ursäkt(er)?

Håkan Jacobson, ledarskribent på UNT och bloggare, har gjort ett föredömligt arbete med att försöka reda ut huruvida statsministern tidigare har bett om ursäkt för regeringskansliets hantering av tsunamikatastrofen, eller om den första ursäkten kom samma dag som katastrofkommissionen presenterade sin rapport. Klicka på länken för att läsa hans inlägg.

En sak är säker. Den skickliga retorikern Persson balanserar för en gångs skull på slak lina tack vare sin retorik, som annars så ofta är hans stora politiska tillgång. Men i det här fallet riskerar den för en gångs skull att slå tillbaka mot honom själv.

För övrigt är det för Offentliga Affärer fullständigt obergipligt att kabinettssekreteraren fortfarande sitter kvar på sitt jobb. Att han inte självmant avgick redan samma dag som katastrofkommissionen lämnade sin rapport visar två saker:
1. Karln saknar politiskt omdöme.
2. Karln saknar politisk fingertoppskänsla.
Är det värdigt en socialdemokratisk regering med dess stolta traditioner på det utrikespolitiska området, att en sådan utrikespolitisk nyckelpost besätts av en sådan person? Dessutom undrar Offentliga Affärer om Hans Dahlgren på allvar tror att han kommer vara en tillgång för regeringen i valrörelsen? Svaret torde vara ja, eftersom karln ännu inte har avgått.
Finns det någon som fortfarande tvivlar på att de båda punkterna i början på stycket är fel?

Inga kommentarer: