15 november 2005

Frihandel och solidaritet

Det finns inget som bättre främjar utvecklingen i tredje världen än ökad frihandel. Det finns inget kraftfullare sätt för oss invånare i västvärlden att visa solidaritet med tredje världen, än att agitera och arbeta för att våra egna protektionistiska tullmurar rivs ned.
U-landsbistånd i all ära. Menar vi allvar med talet om solidaritet finns det inget viktigare att prioritera än Doha-rundan. Följ kampen för ökad frihandel på Fredrik Erixons angelägna blogg.

Inga kommentarer: