08 maj 2009

New York Times sågar Carl Bildt

Om bara några dagar fattas beslutet som fått både svenskar och amerikaner att undra hur det står till med omdömet hos beslutsfattarna i Stockholm, för att uttrycka det milt. Tidningen New York Times sågar den svenska regeringen jäms med fotknölarna, talar om ett nytt Stockholmssyndrom och likställer Sverige med Albanien och Moldavien. Amerikanska nobelpristagare har engagerat sig i striden, och kända Sverigevänner som USA:s före detta Stockholmsambassadör Charles Heimbold har personligen skrivit brev till utrikesminister Carl Bildt för att få honom att ändra sig.

"Som du vet så är Washington den politiska huvudstaden i USA, men inte den kulturella och finansiella huvudstaden. Det svenska generalkonsulatet i New York har historiskt kunnat upprätthålla osedvanligt värdefulla kontakter på ett sätt som inte kan skötas effektivt från ambassaden i Washington", skriver han i brevet som tidningen Dagens Industri tagit del av.

Den 13 maj faller bilan för en institution i New York. Då fattas det formella beslutet om nedläggning av det svenska konsulatet i New York. Det äldsta konsulatet i The big Apple av dem alla med en 175-årig närvaro att falla tillbaka på, och det utan någon som helst konkurrens viktigaste svenska konsulatet av dem alla världen runt. Men nu ser alltså klockan ut att vara slagen för verksamheten på One Dag Hammarskjöld Plaza, vid korsningen av 48:e gatan och 2:a avenyn på Manhattan.

Nedläggningsbeslutet har fått New York-svenskar ur alla läger och företrädare för näringslivet i både Sverige och USA samt utländska diplomater att skaka på huvudet av förundran över utrikesdepartementets prioriteringar och syn på hur en modern diplomatisk verksamhet bäst bedrivs.

Den 13 maj fattas det formella beslutet, men enligt uppgift har UD redan börjat arbeta med avvecklingen. Personalen har informerats och fackliga representanter är på väg för att ge förhandlingsstöd. Diskussioner förs om förtida pensioner och avgångsvederlag, men några av de anställda har arbetat halvtid för FN-delegationen vilket komplicerar situationen ytterligare. Möjligheterna att så billigt som möjligt krypa ur hyreskontraktet för lokalen på våning 45 i skrapan där kontoret ligger kartläggs också, även om chanserna att komma billigt undan bedöms som små i dagsläget.

Ps. konsulatet i New York är Sveriges största passmyndighet utomlands och hanterar i runda tal 11.000 konsulära ärenden per år. Men konsulär verksamhet (alltså stöd och markservice till vanligt folk), underhållandet av attraktiva mötesplatser där svenska företag kan knyta nya affärskontakter, marknadsföring, kulturellt utbyte och byggandet av varumärket Sverige har aldrig stått särskilt högt i tak hos vare sig de Le Monde-läsande yrkesdiplomaterna eller deras nuvarande departemenschef i Arvfurstens palats. Ds.

Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: