18 maj 2009

Klas Eklund överfölls av klimathuliganer

Det finns onekligen en del likheter mellan nu och då, mellan sektvänstern i början på 70-talet och klimatförnekarna i slutet på 00-talet. Med en övertygelse och teknik inlånad från huliganernas finlemmade känsla för takt och ton tror de sig sitta inne med den Stora och Enda Sanningen som måste spridas till folket med mer eller mindre hårdföra metoder. En sådan är att våldgästa motståndarsidans möten med infiltratörer som lägger sig i verbala bakhåll och predikar den andra sidans förtappelse och villfarelse så fort tillfälle ges.

Ekonomen och författaren Klas Eklund är känd som en debattglad person med ypperliga pedagogiska talanger. Nu senaste aktuell med en bok om klimatfrågan. Men han har också en bakgrund i bokstavsvänstern på 1970-talet, och de ungdomsåren har plötsligt gjort sig påminda hos honom efter att han har gjort entré i klimatdebatten.

På sin nyligen sjösatta och alltid läsvärda blogg skriver han om hur han överfölls av några klimathuliganer med polarforskaren och docenten Fred Goldberg i spetsen när han härförleden höll ett föredrag om sin nyutkomna bok:

"Plötsligt har jag förstått att sektmentaliteten finns kvar – inte i klimatdebatten som helhet, gudskelov, men i dess ytterkanter.

Här finns nämligen också sekter. Sekter som bekämpar varandra med fradgeskummat raseri. Sekter som drar till sig de mest märkliga individer, några med klart rättshaveristiska drag.

Här finns de som med stort patos hävdar att IPCC är korrumperat och att hypotesen om den globala uppvärmningen är en konspiration. Här finns de som på fullt allvar menar att alla internationella organ som oroar sig för klimatet – såsom IEA, IAEA, WHO och hela alfabetssoppan i övrigt – är korrumperade eller lurade. För att inte tala om hur blåsta alla politiker som vill begränsa utsläppen av växthusgaser är. Da Vinci-Koden eller Sions Vises protokoll kan slänga sig i väggen jämfört med de konspirationsteoretiker som tar till orda i klimatdebatten.

För en som kommer utifrån till ämnet – jag är ekonom och diskuterar främst hur klimatpolitiken ska bli så effektiv som möjligt – ter sig hysterin och hatet såväl fascinerande som obegripligt

Men jag har börjat vänja mig. Och här om dagen var det nästan lustigt att själv bli utsatt för utsända häcklare. Jag höll ett föredrag just om klimatpolitik på Briggen Tre Kronor i Stockholm. I publiken satt tre kända skeptiker, aktiva i bloggar och ”Stockholmsinitiativet”. Omedelbart när frågestunden inleds, reser sig en av dem upp och frågar med magistral stämma: ”Vet du hur stor del av växthuseffekten som orsakas av koldioxid?”. Ungefär som vore han förhörsledare.

Den märkliga frågan var givetvis rent provokativ. Frågeställaren (Fred Goldberg) trodde väl inte att jag kunde skilja mellan den naturliga och den förhöjda växthuseffekten, ej heller mellan koldioxid och vattenånga – vilket skulle ge honom chansen att förlöjliga mig."

Hur överfallet avlöpte, och vilka likheter i övrigt Klas Eklund ser mellan 70-talets kommunister och 00-talets klimatsekterister, kan du läsa om här.

Ps. Påpekas bör att det är en god idé att lära känna sin motståndare innan man ger sig i kast med denne, oavsett arena och syfte. I synnerhet gäller det all form av politisk debatt och kamp. Att attackera en slipad och rutinerad före detta sektvänstermedlem med sektvänstermetoder är att tigga om problem. Detta ska alltså ses som en illustrativ lektion i vad som händer om man inte gjort sin hemläxa först. Ds.

Andra skriver intressant om , , .

Inga kommentarer: