22 november 2005

Kommitteologi

Kommittelagen:
Effektiviteten hos en kommitté är omvänt proportionell mot antalet deltagare och tiden som används för överläggningar.

Shanahans lag:
Längden av ett sammanträde ökar med kvadraten på antalet närvarande.

Trivialitetslag:
Tiden som går åt för varje punkt på dagordningen är omvänt proportionell mot det belopp som behandlas.

Inga kommentarer: