22 november 2005

Dagens citat

"I dag subventionerar vi möjligheten att ha en byggarbetare hemma som lägger ett golv. Varför inte subventionera att man har någon som bonar golvet?"
Ulrica Messing 1996. (DN 22/11)

Inga kommentarer: