04 juni 2009

Obamas tal till den muslimska världen

(Uppdaterad 090604 klockan 15:25)
Barack Obama befinner sig på en rundresa utomlands, närmare bestämt i nordafrika och mellanöstern där han besöker flera länder under resan.

Under den mycket uppmärksammade resan kommer presidenten hålla sitt kanske mest intressanta och emotsedda tal sedan segertalet i Chicago på valdagskvällen. Syftet med talet, som riktas till världens alla 1,5 miljarder muslimer, är att försöka återupprätta det skamfilade rykte som USA dragits med i mellanöstern och bland muslimer alltsedan Irakkrigets inledning.

Mot slutet av sin presidentperiod hade Obamas företrädare George W Bush extremt låga popularitetssiffror hos befolkningen i regionen. Då handlade det om att en enkelsiffrig andel av invånarna i de flesta muslimska länderna såg med förtroende på USA:s president, vilket var ungefär i nivå med förtroendet för Usama bin Laden i samma länder, enligt opinionsundersökningarna.

Barack Obama startar däremot på ny kula. En färsk undersökning från den Washingtonbaserade tankesmedjan Brookings visar att i sex stater i mellanöstern så är hans förtroendesiffror uppe på 45 procent, och om Egypten subtraheras från resultatet så har han ett förtroende på runt 60 procent hos befolkningen i stort.

Undesökningen visar att det är tre faktorer som avgör vilken syn invånarna i regionen har på USA. De är i fallande ordning Irak, den svåra situationen för palestinierna och attityden gentemot mellanöstern och den muslimska världen. Frågor som Iran, kriget i Afghanistan och amerikanskt demokratistöd i regionen har nästan ingen påverkan alls på opinionen i dessa länder.

Talet till den muslimska världen hålls i Kairo torsdagen den 4 juni klockan 12.10 svensk tid, och går att se live här. Det går också att se det i efterhand här.

Det går att läsa talet i utskrift här. En svensk sammanfattning finns här.

Samtidigt som Obama talar till den muslimska världen, bearbetas också hemmaopinionen med ett budskap som syftar till att öka förståelsen hos den amerikanska allmänheten för muslimer och deras tro. I den här lilla filmen som släppts på Youtube talar tre muslimska amerikaner om sin tro och sin syn på islam. De har också det gemensamt att de är anställda i statsapparaten på olika kvalificerade poster. Till exempel arbetar en av dem som advokat och juridisk rådgivare i Vita huset.Andra skriver intressant om .

Inga kommentarer: